Přeskočit na obsah stránky
Jak vybrat krb

Jak vybrat krb

Na této stránce Vás seznámíme s problematikou domácího krbu - jak krb správně vybrat, na co myslet při stavbě domu, jak v krbu topit a jak se o něj starat.

Obsah:

1. kapitola - Jak vybrat krb

2. kapitola - Co je nutné vědět před pořízením krbu

3. kapitola - Instalace krbové vložky

4. kapitola - Připojení krbové vložky ke komínu

5. kapitola - Připojení přívodu vzduchu z exteriéru

6. kapitola - Obezdění krbové vložky

7. kapitola - První zatopení v krbové vložce

8. kapitola - Jak topit v krbu

9. kapitola - Jak roztopit krbovou vložku
1. kapitola - Jak vybrat krb

Jak vybrat krb

Při výběru správného krbu si zodpovězte následující otázky:


Otázka č. 1: K jakému účelu budete krb používat?

Má-li krb příležitostně vytápět jen jednu místnost, například obývací pokoj v chladných jarních nebo podzimních večerech, dostačující je jednoplášťová teplovzdušná krbová vložka.


Budete-li potřebovat krbem přitápět ve více místnostech, potřebujete dvouplášťovou teplovzdušnou krbovou vložku, která je vybavena druhým pláštěm pro napojení teplovzdušných rozvodů.

Dvouplášťová krbová vložka by měla mít odpovídající výkon, aby vytvořila dostatek tepla i pro další vytápěné prostory (např. v patře). Teplovzdušné rozvody jsou obvykle tvořeny flexibilními hliníkovými hadicemi o průměru 150 mm a neměly by překročit celkovou délku 12 m, délka jednotlivých větví pak 4 m. Vedení musí být co nejvíce přímé.

Ke všem jednoplášťovým vložkám FLAMEN lze jako příslušenství dokoupit druhý plášť a pořídit tak dvouplášťovou krbovou vložku.


Pokud krb hodláte využívat jako celoroční a každodenní zdroj tepla pro celý dům včetně ohřevu vody, je pro Vás vhodná krbová vložka teplovodní. Teplovodní krbová vložka je vybavena teplovodním výměníkem a může být připojena k tepelné soustavě domu. Tepelná soustava s teplovodní krbovou vložkou musí být vybavena expanzní nádobou, čerpadlem, filtrem a ostatními bezpečnostními a regulačními prvky dle projektu v souladu s platnou legislativou.


Otázka č. 2: Jaký výkon by měl krb mít?

Vhodný výkon krbové vložky stanoví odborná firma na základě tepelných ztrát domu vzhledem k typu Vašeho domu (pasivní, nízkoenergetický, novostavba, po rekonstrukci, původní dům) a vytápěné ploše a v případě vložky teplovodní také podle toho, kolik vody bude potřeba ohřát. Potřebný výkon krbové vložky se v případě teplovzdušné krbové vložky stanoví dvojí – do vzduchu a do vody.


Výdej tepla z krbové vložky je do značné míry ovliněn tím, jak je provedena obestavba:


klasická obestavba = tzv. odvětraná, obestavba z izolačních materiálů, která má dole a nahoře mřížky; dolní mřížkou proudí vzduch z místnosti do prostoru obestavby, ohřívá se o krbovou vložku a horní mřížkou vystupuje zpět do místnosti, jedná se o tzv. konvekční teplo; tato obestavba je vhodná pro teplovzdušné a teplovodní krbové vložky


sálavá obestavba = uzavřená obestavba z akumulačních materiálů, která nemá mřížky a teplo z krbové vložky prostupuje do místnosti sáláním skrze materiál obestavby; díky akumulačním materiálům se výdej tepla do místnosti rozkládá v čase, okamžitý výdej tepla se podstatně snižuje a obestavba hřeje ještě několik hodin po skončení topení


akumulační obestavba - od sálavé obestavby se liší v tom, že kromě obestavby je akumulační materiál i uvnitř obestavby - obvykle se jedná o tzv. akumulační prstence; to dále zvyšuje akumulační tepelnou kapacitu obestavby


hybridní obestavba = kombinace výše uvedených typů; často se jedná o kombinaci klasické obestavby a sálavé obestavby, kdy obestavba je postavena z akumulačních materiálů, ale zároveň je vybavena zavíracími mřížkami; díky tomu lze na začátku topení mřížky otevřít a místnost rychle ohřát konvekčním teplem a následně mřížky zavřít, snížit tak okamžitý výdej tepla do místnosti a rozložit jeho výdej do času díky akumulaci tepla do obestavby; toto řešení je ideální pro nízkoenergetické domy - je poměrně levné a technicky jednoduché


Krbové vložky FLAMEN dle vytápěného prostoru a materiálu domu:

Velikost prostoru Cihlový dům nezateplený Cihlový dům zateplený Nízkoenergetický dům
(m2)

výkon krbu

(kW)

model FLAMEN

výkon krbu

(kW)

model FLAMEN

výkon krbu

(kW)

model FLAMEN
23 4,1  ALFA, BETA 3,4  - -
26 4,8  ALFA, BETA 3,9  ALFA, BETA 1,1  -
30 5,4  ALFA, BETA 4,5  ALFA, BETA 1,3  -
35 6,1  ALFA, BETA ALFA, BETA 1,4  -
38 6,8  ALFA, BETA 5,6  ALFA, BETA 1,6  -
42 7,5  ALFA, BETA, SIGMA, KAPPA 6,2  ALFA, BETA 1,8  -
46 8,2  SIGMA, KAPPA 6,7  ALFA, BETA 1,9  -
50 8,8  SIGMA, KAPPA 7,3  ALFA, BETASIGMA, KAPPA 2,1  BETA AKU
54 9,5  SIGMA, KAPPA 7,8  ALFA, BETASIGMA, KAPPA 2,2  BETA AKU
58 10  SIGMA, KAPPA, OMEGA 8,4  SIGMA, KAPPA 2,4  BETA AKU
60 11  SIGMA, KAPPA, OMEGA SIGMA, KAPPA 2,6  BETA AKU
65 12  SIGMA, KAPPA, OMEGA 9,5  SIGMA, KAPPA 2,7  BETA AKU
70 12  SIGMA, KAPPA, OMEGA 10  SIGMA, KAPPA, OMEGA 2,9  BETA AKU
73 13  SIGMA, KAPPA, OMEGA 11  SIGMA, KAPPA, OMEGA BETA AKU
77 14  OMEGA 11  SIGMA, KAPPA, OMEGA 3,2  BETA AKU
80 14  OMEGA 12  SIGMA, KAPPA, OMEGA 3,4  BETA AKU
85 15  OMEGA 12  SIGMA, KAPPA, OMEGA 3,5  BETA AKU
89 16  OMEGA 13  SIGMA, KAPPA, OMEGA 3,7  BETA AKU
93 16  OMEGA 13  SIGMA, KAPPA, OMEGA 3,8  ALFA, BETA
96 17  OMEGA 14  OMEGA ALFA, BETA, KAPPA AKU
2. kapitola

Co je nutné vědět před pořízením krbové vložky


Podlaha

Krbová vložka je i s obestavbou poměrně těžká a tomu musí odpovídat nosnost podlahy. To je důležité zejména pokud se krbová vložka instaluje v patře či nad sklepem. Problémem může být zateplovací vrstva v podlaze - např. polystyren. Podlaha se zateplovací vrstvou může mít příliš nízkou nosnost a může se stát, že pod tíhou krbové vložky podlaha praskne a krbová vložka se do měkké podlahy propadne.


Komín

Před pořízením a připojením krbové vložky je třeba nechat zkontrolovat komín odbornou kominickou firmou, která prověří jeho stav a potvrdí jeho vhodnost pro připojení krbové vložky. V případě novostavby se komín obvykle řeší společně s krbovou vložkou již v projektové dokumentaci.

Pro správnou funkci krbové vložky je nutný vhodný průměr a činná výška komínu. Průměr komínu by měl být minimálně stejný nebo větší než průměr kouřovodu na krbové vložce a činná výška komínu by měla být minimálně 5 m (od hrany sopouchu po ústí komínu).

Důležitá je také výška sopouchu od finální podlahy.


Přívod vzduchu

Pro správné hoření v krbové vložce je nutné mít dostatečný přívod vzduchu, nejlépe z exteriéru. Krb pro hoření potřebuje kyslík, a pokud jej odebírá z místnosti, je třeba zajistit jeho opětovný přívod do místnosti, zejména jsou-li v domě použita plastová okna apod. Běžná praxe je, že ke krbové vložce je rourou přiveden externí přívod vzduchu zvenku.

Všechny krbové vložky FLAMEN mají možnost přívodu vzduchu z exteriéru.3. kapitola

Instalace krbové vložky

Krbovou vložku je nutné správně připojit ke komínu, správně vést teplovzdušné rozvody a/nebo správně zapojit do teplovodního systému domu a také správně ji obezdít.

Pro instalaci krbové vložky Vám doporučujeme vybrat si odbornou firmu, jejíž pracovníci mají vzdělání v oboru kamnář - krbař. Seznam odborných firem najdete na našich stánkách v sekci Prodejci.

Odborná firma doporučí vhodné materiály pro obestavbu krbové vložky, napojí krbovou vložku na komín a provede její obestavbu.

Instalací provedenou odbornou firmou se vyhnete riziku možných důsledků neodborné instalace v podobě špatného hoření, zakuřování skla krbové vložky, praskání obestavby krbové vložky, zakuřování místnosti, nebo dokonce požáru. Navíc, prokáže-li se v případě nehody, že krbová vložka byla nainstalována neodborně, může pojišťovna odmítnout vyplatit náhradu škody.

Na krbové vložky FLAMEN, které nenainstaluje odborná firma, nelze uplatnit naší 10-ti letou záruku na těleso krbové vložky.

Připojení teplovodní krbové vložky k otopné soustavě domu provádí také odborná firma – kamnář / topenář.4. kapitola

Připojení krbové vložky ke komínu

Krbová vložka se napojuje do samostatného komína samostatným kouřovodem pod úhlem 45° nebo svislým kouřovodem o maximální délce 1,5 m. Připojení musí být realizováno dle ČSN 73 4201:2010. Jakékoli jiné připojení může mít za následek špatnou funkci krbové vložky z důvodu nedostatečného tahu komínu.

Pro správnou činnost krbové vložky je potřebný tah v komínu minimálně 12 Pa. Při tahu větším než 15 Pa a potřebě jeho omezení je doporučena instalace spalinové klapky. Napojení doporučujeme provést takovým způsobem, aby kondenzáty spalin, příp. dešťové srážky, nevnikaly do kouřovodu a následně do vložky (netýká se svislého napojení na komín).

Připojení krbové vložky ke komínu schválí svojí revizí kominická firma, která také prověří stav komínu.5. kapitola

Připojení přívodu vzduchu z exteriéru

Většina krbových vložek dnes již má přívod primárního vzduchu z exteriéru. Primární vzduch pro hoření je z exteriéru přiváděn pomocí hliníkové flexibilní hadice. Ta je ke krbovým vložkám FLAMEN připevněna v jejich spodní části pod popelníkem a připojení je variantně možné z pravé strany, z levé strany či zezadu.6. kapitola

Obezdění krbové vložky

Odborná firma – kamnář – Vám poradí, jaké materiály lze použít k obezdění krbové vložky, a obezdění sama odborně provede. Pro obezdění krbové vložky je třeba použít tepelně odolné stavební materiály a pojiva.

POZOR, pro obezdění krbové vložky nejsou vhodné běžné stavební materiály. Běžné stavební materiály nemají dlouhodobou odolnost proti vysokým teplotám a při opakovaném vystavení těmto teplotám se deformují, podléhají erozi a praskají či práší do místnosti. Jejich oprava či výměna jsou potom velkým stavebním zásahem do již zařízeného interiéru místnosti a samozřejmě jsou i finančně náročné.7. kapitola

První zatopení v krbové vložce

První zatopení v krbové vložce by měla provést odborná firma, která provedla její instalaci. Tím se vyzkouší funkčnost krbové vložky a také se vypálí speciální barva, kterou je každá krbová vložka FLAMEN nalakována. Vypálením získá barva svou konečnou pevnost a odolnost. Vypálení barvy je obvykle doprovázeno charakteristickým zápachem. Při dalším zatopení v krbové vložce již tento zápach cítit nebude.8. kapitola

Jak topit v krbu

Pro správnou funkčnost a ideální pohled na oheň je nutné v krbu „umět topit“. S tím souvisí, jaké dřevo se použije a jak probíhá proces zatopení v krbu a topení jako takové.

Základem je kvalita dřeva. Dřevo nesmí být čerstvé nebo mající vysoký obsah pryskyřic, musí být suché o maximální vlhkosti do 20%. Čerstvé dřevo je nutné nechat vysušit pod dobře větraným přístřeškem po dobu alespoň dvou let, kdy se jeho vlhkost sníží na uvedených 20%.

Před topením je vhodné také zbavit dřevo povrchové vlhkosti - stačí ho ponechat při pokojové teplotě den před topením.

Pro zatápění v krbu je vhodné použít dřevo spíše měkké, které snadněji hoří. K běžnému hoření je vhodné dřevo tvrdé, z listnatých stromů jako dub, habr, buk pro stabilní a dlouhotrvající žár.9. kapitola

Jak roztopit oheň v krbové vložce

V krbu se zatápí opačně než např. v ohni na zahradě. Oheň se má v krbové vložce šířit shora dolů. Před zatopením se na dno krbu dávají silnější polena a na ně se vrší menší a menší. Až nahoru se dá drobné dřevo, které se zapálí. Oheň se z něj bude postupně samovolně rozšiřovat směrem dolů.

Pro dosažení správného tahu komína je potřeba, aby v krbové vložce a následně v komíně co nejdříve stoupla teplota. Teplotu v krbové vložce nejlépe zvýšíme tak, že při zatápění budeme co nejméně často otevírat její dvířka, aby do topeniště nemohl vnikat relativně chladný vzduch z místnosti.

Zároveň musí mít oheň dostatečný přísun vzduchu, aby rychle hořel a rychleji ohřál komín a aby komín následně získal správný tah. To je důležité pro to, aby se kouř nezdržoval v topeništi a nezakuřoval sklo krbové vložky.