Norsk Kleber

Ohně v pravých mastkových kamnech se obecně zapalují stejným způsobem jako v jiných kamnech. Přesto existují některé významné rozdíly, které stojí za zmínku. Díky dobré schopnosti akumulace tepla není nutné udržovat oheň ‚stále‘.

Není také nutné omezovat přívod vzduchu ve snaze prodloužit dobu hoření ohně, protože pravá mastková kamna ukládají většinu vytvořeného tepla do kamene. Toto teplo se v průběhu času uvolňuje, takže není nutné neustále přikládat nebo přivírat přívod vzduchu. Snížení přívodu vzduchu vede k horšímu spalování, což znamená, že dřevo není efektivně využito a do venkovního i vnitřního klimatu se zbytečně vypouští velké množství nespálených částic a plynů. V kamnech by proto měl být vždy dobrý tah.

Pokud chcete jen vytvořit útulnou atmosféru, nic nepřekoná pravá mastková kamna. Ve skutečnosti není potřeba příliš tepla navíc – v domě je již teplo a teplo se vyrábí i z podlahového vytápění nebo jiných zdrojů. Pravá mastková kamna tak dům příliš neroztopí a ostatní zdroje tepla lze snadno upravit tak, aby odpovídaly teplu vyzařovanému z kamen, aby byla zajištěna optimální úroveň pohodlí.

Tabulka na konci brožury ukazuje jmenovitý výkon našich kamen, typicky kolem 8 kW.

Tento údaj se vztahuje k „nominálnímu“ výkonu tepla ve spalovací komoře během testování – není to přesná indikace tepelného výkonu v místnosti z běžných mastkových kamen. Pokud do kamen přikládáte 3–4krát za den, tepelný výkon v místnosti se pohybuje zhruba mezi 1 a 3 kWh za 24 hodin.

Tam, kde jsou mastková kamna hlavním zdrojem tepla, můžete upravit množství vydávaného tepla upravením frekvence a přikládání do kamen. Pokud přiložíte několikrát rychle za sebou, kamna se nabijí a mohou vydávat výkon až 10 kWh po dobu několika hodin.

Výhodou je, že když ráno vstanete nebo jste byli na pár hodin pryč, v obývacím pokoji bude stále příjemně teplo.

Když jsou kamna zcela naakumulovaná, budou během mnoha hodin vydávat relativně velké množství tepla. Toto je nejúčinnější způsob použití kamen, když je potřeba dodatečná energie, jako například ve velkém nebo starém, špatně izolovaném domě, a je to metoda často používaná v chatách.

Tímto způsobem můžete omezit počet přikládání do kamen a rozdělávání ohně a přikládat jen například odpoledne a ráno. U většiny domácností stačí k dosažení potřebného tepla několik málo přiložení dřeva za den.