Předehřátý primární a sekundární vzduch. Terciární nebo bezpečnostní vzduch (trouba)