Spodní dveře na pantech umožňují vložení mřížky a zamezení znečištění (kamna)